VV Piaz-Legno – Keoma Italia

VV Piaz-Legno

VV Piaz-Legno

Colors and pairings available

Keoma Salotti - Chantilly 1371 02

VV PIAZ-LEGNO - Color: Avorio


Keoma Salotti - Chantilly 1367 02

VV PIAZ-LEGNO - Color: Cerbiatto


Keoma Salotti - Chantilly 1370 02

VV PIAZ-LEGNO - Color: Laghetto


Keoma Salotti - Chantilly 1371 50

VV PIAZ-LEGNO - Color: Fumo

English